Identificatieplicht


Sedert medio 2003 bestaat op grond van de Wet Identificatie bij Dienstverlening (WID) en de Wet Melding Ongebruikelijke Transacties (Wet MOT) voor belastingconsulenten een identificatie en meldplicht. Deze regelingen zijn onder andere bedoelt om vast te stellen met wie je zaken doet en het terugdringen van het witwassen van geld.

 

In augustus 2008 is de WID en de Wet MOT vervangen door de Wet ter voorkoming van witwassen en   financiering van terrorisme (Wwft). Op grond van deze nieuwe wetgeving dienen wij u identificatie vast te stellen alsmede het melden van ongebruikelijke transacties. Nieuw in deze wet is, dat ook de uiteindelijk belanghebbende dient te worden geindentificenoemd Ultimate Beneficial Owner (UBO).

 

Dit komt er op neer, dat een natuurlijk persoon zicht dient te identificeren met een geldig identiteitsbewijs (paspoort of ID-kaart) een rechtspersoon vindt plaats aan de hand een uittreksel vanuit het Handelsregister.

 

Voor meer gedetailleerde informatie verwijzen wij u naar de website van het Ministerie van Financiën.