Sanssouci Consultants


Wij adviseren en begeleiden u bij het doorvoeren van veranderingen binnen uw bedrijf.

Deze veranderingen kunnen te maken hebben met het optimaliseren van uw bedrijfsprocessen door het implementeren van nieuwe software en hardware. Verder kan er sprake zijn van een veranderingstraject als gevolg van een fusie of uitbreiding van uw bedrijf, waardoor onder andere een herstructurering van uw bedrijfsprocessen en inrichting van uw geautomatiseerde systemen dient plaats te vinden. Door onze expertise zijn wij voorbereid op problemen en valkuilen die in een dergelijk veranderingstraject optreden. In een gesprek inventariseren wij uw eisen en wensen ten aanzien van het veranderingstraject.

 

Aan de hand van een quick scan wordt een eerste diagnose vastgesteld. In het plan van aanpak wordt het veranderingstraject in beeld gebracht. Het plan van aanpak wordt met u besproken. Aan de hand van het plan van aanpak vindt het veranderingstraject plaats.

 

Gedurende het veranderingstraject vindt steeds overleg met u plaats om vast te stellen of het veranderingstraject qua planning en kosten binnen de vastgestelde afspraken blijft. Tevens vindt er een geactualiseerde planning naar de toekomst plaats.